הישגי המשרד

מזרחי נ' גרינברג- דחיית תביעה לצו מניעה כנגד הסכם מכר

 >> לצפייה בהישגי המשרד ליחצו כאן. <<

יצוג נתבעים בתביעה לביטול הסכם מכר וצו מניעה כנגד כניסתו לתוקף. בתביעה יצגתי את הצדדים להסכם כנגד התובעת שטענה כי המוכרת התחייבה למכור לה את הדירה ואף גובש הסכם מחייב. בית המשפט דחה את התביעה כנגד לקוחותיי וחייב את התובעת בהוצאות משפט בסך 50 אלף₪.

 
התנגדות לבית צמוד קרקע ברעננה
 
יצוג בעלי מגרש בהגשת התנגדות לבקשה להוספת בית צמוד קרקע בחלק של השכן במגרש הצמוד. על פי תכנית המתאר (תב"ע) ניתן לבנות בסה"כ 3 יח"ד כאשר הבקשה הייתה לקבל יח"ד רביעית. בעקבות ההתנגדות הבקשה ליח"ד רביעית נדחתה.
 
ביטול היטל השבחה בבניין לשימור מחמיר- ערר (ת"א) 85094/14 
 
יצוג עוררים על חיוב בהיטל השבחה במאות אלפי שקלים, על נכס בתכנית השימור בת"א. התכנית הגדירה את הנכס לשימור מחמיר אשר לא מאפשר שום תוספת בניה בנכס, אלא רק בניוד זכויות למגרש אחר בעיר. בערר טענו כי האפשרות לניוד זכויות היא אפשרות "ערטילאית" ולא ודאית, ולא מדובר בזכות מוקנית. בהחלטה נקבע בניגוד לעמדת העירייה כי "זכויות הניוד כפופות להליך תכנוני נוסף ועל כן נעדרות מסויימות במועד הקובע לתכנית השימור". עקב כך נפסק שאין זכות להיטל השבחה על נכס בשימור מחמיר.
 
סיתוונית 10 בית שמש – התנגדות להקלה לתוספת קומות ויח"ד
 
יצוג של 60 תושבים בהתנגדות לבקשה להקלה כנגד היזם חברת נופי שמש. מדובר על תושבים שרכשו דירות במתחם בבניינים בגובה של 6 קומות. הבקשה להקלה במתחם שמול דירות התושבים כללה הקלה של 3 קומות מעל 6 המותרות בתב"ע מעל קומת מסחר וחדרי יציאה לגג. בקשה זו היתה יכולה לגרום לפגיעה משמעותית ולהסתרת הנוף לחלוטין ללקוחותינו. בעקבות ההתנגדות הוחלט על הפחתה במספר הקומות לגובה של 7 קומות בלבד.
 

ברקוביץ נ' פז – תביעה מטעם משקיע נגד יזם על השקעה כושלת בארה"ב

תביעה בה יצגנו את התובע בדרישה לפיצוי על הפסדים כספיים שנגרמו לו כתוצאה מרשלנות של מלווה ההשקעות דרכו רכש נכס בארה"ב. בית המשפט קיבל את טענתנו כי למלווה ההשקעות קיימת אחריות מורחבת כלפי המשקיע. נקבע כי הוא הציג מצג שווא בפני התובע ולא בדק את הנכס כנדרש לפני שהמליץ על רכישתו ונפסק כי עליו לשלם 180 אלף שקל ללקוח שלנו.

איתן נ' ועדה לתכנון ובנייה פ"ת- ערר נגד תב"ע לשינוי הסדרי תנועה

ערר שהגשנו בשם דיירים בבניין מגורים בפ"ת אשר בהמשך הרחוב הוגשה תכנית לבניין מגורים חדש. בערר טעננו כי מדובר ברחוב צר בעל אפשרות תנועה בעייתית מאוד אשר אין הגיון להכניס אליו תנועה נוספת ולהעדיף את האינטרס של הקבלן לחסוך בעלויות פיתוח על פני הדיירים. הערר התקבל והכניסה תוכננה מהרחוב המקביל ולא מהרחוב של לקוחותיי.

שליו נ' לוקשפיסר- דחיית תביעה לפיצוי על השבחת דירה

יצוג נתבעים בתביעה על החזר השקעות ועליית ערך של נכס בה יצגנו את היורשים של בעל הדירה. בית המשפט קיבל את טענתנו כי עליית הערך לא נבעה מההשקעות של התובעים אלא מעליית המחירים באזור. כמו כן נפסק כי לא ניתן לקבל פיצוי כפול על החזר העלויות לשיפוץ ועליית ערך. התביעה הוגשה על סך 795 אלף ₪ אך הסכום שנפסק נקבע על 300 אלף ₪ בלבד.

אהרוני נ' פז– תביעה לפיצוי כספי נגד תחנת תדלוק בצמידות לבית מגורים

יצוג תובעים בתביעה נגד תחנת דלק שפעלה במשך עשרות שנים בסמיכות לבית המגורים של התובעים אותם ייצגנו. למרות מצב משפטי לא פשוט, טענתינו המשפטית הייתה כי התחנה אמנם קיבלה אישורים לאורך השנים אך במקביל לכך עליה לפצות את התובעים על ירידת ערך הנכס שנגרמה מהמשך הפעילות של התחנה. טענה זו וטענות נוספות התקבלו, מה שהוביל לפס"ד בסך של 665 אלף ₪ לטובת לקוחותינו.

התנגדות לצוואה לטובת בית אבות

ייצוג מתנגדים לצוואה שהוגשה על ידי בית האבות בו התגורר המנוח. בית האבות טען כי המנוח אמר בעל פה כי ברצונו להוריש את רכושו לבית האבות. אנו ייצגנו את היורשים בהתנגדות לצוואה בעל פה של בית האבות. מדובר היה ביורשים רחוקים מאוד (ע"פ חוק הירושה) של אדם שהיה ערירי ולא היה בקשר עם משפחתו המורחבת. בעקבות הליך של בקשה שהגשנו לסילוק על הסף של הבקשה לצוואה, בית האבות החליט למשוך את הבקשה לצוואה מטעמו. בעקבות כך הגשנו בשם היורשים בקשה לצו ירושה כדין.

יצוג בתביעה נגד עיזבון – ביטול פסק דין בהעדר הגנה לאחר 8 שנים

סגירת תיק הוצאה לפועל וביטול פסק דין לאחר 8 שנים. בעקבות מחקר שערכנו גילינו כי התובעים ידעו כי בזמן שהמציאו לנתבע את כתב התביעה הוא היה בלתי כשיר ולמרות זאת הגישו בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. לאור הבקשה שהגשנו, פסק הדין בוטל והתביעה נפתחה מחדש.

מינוי מנהל עיזבון

מינוי כמנהל עיזבון לצורך איתור יורשים, ניהול נכסי העיזבון, איתור כספים וחשבונות של המנוח, התמודדות עם תביעות חוב כנגד העיזבון ועוד.

שמיר נ' הדרים – דחיית תביעה של קבלן 

יצוג בתביעה ותביעה שכנגד בין קבלן בניין לבעל מגרש. הקבלן הגיש תביעה כנגד הלקוח על כספים שלטענתו מגיעים לו ולא שולמו לו. בתגובה טעננו כי הקבלן הפר את החוזה שנחתם איתו, ביצע את העבודות ברשלנות וגרם נזקים לבית המגורים, וכן איחר בסיום העבודות. לאחר ניהול התיק וחקירת מומחה ועדים נוספים, בית המשפט הורה על דחיית התביעה של הקבלן.

אליהו נ' כהן- קבלת בקשה לבנייה על הגג

ייצוג בעל דירת גג בתשובה להתנגדות מטעם יתר בעלי הדירות בבניין לבקשה להיתר בנייה שהוגשה על ידו. המתנגדים טענו כי יש לדחות את הבקשה להיתר כפי שהוגשה מטעם הלקוח שלנו ולהורות לוועדה המקומית לסרב לבחון בקשות שלו בעתיד. בעקבות תשובתנו לערר הורתה ועדת הערר על מחיקת הערר והחזרת הדיון לוועדה המקומית.

נעים נ' ניסים- התנגדות לצוואה

תביעה בה יצגנו יורש על פי צוואה אשר הוגשה כנגדו התנגדות לצוואה ובקשה נגדית לקיום צוואה מתחרה. ההתנגדות לצוואה של הלקוח שלנו הוגשה על ידי מי שאומצה בילדותה על ידי המנוחה, אך עקב יחס מחפיר שלה כלפי המנוחה כשגדלה, היא החליטה לא להוריש לה דבר. התובעת טענה כי הצוואה הקודמת לטובתה היא התקפה, וכי המנוח השפיע על המנוחה של כדין. בית המשפט דחה את כל טענות התובעת ואת התנגדותה לצוואה, וקבע כי הצוואה לטובת הלקוח שלנו היא הצוואה התקפה.

מנדלסון 12 נ' קטה – ערר על בקשה להקלה כחלון

יצוג בעלי דירות בהתנגדות לבנייה בבניין הסמוך אשר ביקש לנצל הוראת שעה לתוספת יחידות דיור במסגרת של הקלות "כחלון". בעקבות טענתינו כי לא נבחנה יכולת הנשיאה של התשתיות באזור, הוחלט על הפחתת מספר יחידות הדיור מכפי שהתבקש.

 >> לצפייה בהמלצות על משרדנו ליחצו כאן <<

ליצירת קשר:

אלעד וייסטוך

אלעד וייסטוך

הטיפול המקצועי שלקוחות המשרד מקבלים הינו ברמה המשפטית הגבוהה, המקיפה והאינטנסיבית ביותר.
עשרות לקוחות מרוצים, מעידים על טיפול מסור ואכפתי, ושילוב של מקצועיות וניסיון.​

הוצאת היתר בניה

הוצאת היתר בניה

רבים מבעלי הדירות מעוניינים בשלב כזה או אחר, לבדוק את האפשרות להרחיב את דירתם, להוסיף חדר או שניים, לסגור מרפסת וכיו"ב.  >> לצפייה בהישגי המשרד

קרא עוד »

תוכן עניינים